ธุรกิจบริการสระว่ายน้ำแห่งแรกในเอเชีย

พูล โปรแอนด์แล็บ เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ศูนย์ดูแลคุณภาพน้ำและผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำอย่างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย

สนับสนุนโครงสร้างธุรกิจครบวงจร

แฟรนไชส์ พูล โปรแอนด์แล็บ มีรูปแบบการตกแต่งร้าน ระบบการบริหารการจัดการร้าน และการส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ได้มาตรฐานของธุรกิจ

อุปกรณ์สระว่ายน้ำ - ศูนย์ทดสอบคุณภาพน้ำ

พูล โปรแอนด์แล็บ เป็นศูนย์ดูแลคุณภาพน้ำและผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำที่มีนวัตกรรมด้านเคมีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการทดสอบ ดูแลคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องแล็บเช็คคุณภาพน้ำมาตรฐาน

 • ตรวจวิเคราะห์น้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศ ออสเตรเลีย

ศูนย์รวมอุปกรณ์และเทคโนโลยีสินค้าสระว่ายน้ำจากทั่วโลก

 • เครื่องกรองทราย
 • ปั๊มสระว่ายน้ำ ปั๊มสปา
 • หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ และอุปกรณ์
 • อุปกรณ์สระ และเครื่องมือติดตั้ง
 • ระบบสระน้ำเกลือ
 • เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำ
 • ไฟใต้น้ำ หัวจ่าย และอะไหล่
 • เครื่องเล่น และอุปกรณ์สันทนาการ
 • สินค้าตกแต่งรอบสระว่ายน้ำ

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำคุณภาพ

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ กำจัดจุลินทรีย์
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปรับสภาพน้ำ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ กำจัดตะไคร้น้ำ น้ำขุ่นเขียว
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปรับน้ำใส เป็นประกาย
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ บำบัดน้ำทั่วไป
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ขจัดคราบ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับสปา

หน่วยบริการดูแลสระว่ายน้ำเคลื่อนที่

 • บริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
 • ตรวจคุณภาพน้ำภาคสนาม
 • ตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงทั่วไป
รับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ Pool Pro&Lab ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่าธุรกิจแฟรนไชส์นี้ผ่านการตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์
พันธมิตรธุรกิจ

ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำ ซึ่งมีโรงงานผลิตสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางการอบรมสระว่ายน้ำมาตรฐานโลกที่ใหญ่ที่สุด และเป็นบริษัทบริการออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ ISO 9000 จาก AJA Registrars Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจร่วมธุรกิจ Pool Pro&Lab สามารถสำรองที่นั่งเข้าฟังสัมมนาของบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 02-314-5377

ลงทะเบียนออนไลน์